Žalbe se predaju sekretaru Gimnazije Svetozar Marković do srede do 12h, uz obrazloženje i navođenjem samo šifre.

Konačni rezultati biće objavljeni u četvrtak posle 18h.

Predsednik Takmičarske komisije
Nenad Totić

Tkm_2017_DMS_Matematika_OK_Nis_Preliminarni_170219.pdf