Takmičenje iz programiranja za učenike srednjih škola 2017 - Kvalifikacije

Ovogodišnji ciklus takmičenja će sadržati tri kruga kvalifikacija:

  • I krug kvalifikacija - 22. decembar - 24. decembar
  • II krug kvlaifikacija - 19. januar - 21. januar
  • III krug kvalifikacija - 9. februar - 11. februar

Tačno vreme početka i kraja krugova će biti naknadno objavljeno, ali može se očekivati da će kvalifikacije počinjati petkom ujutru, dok će se završavati u nedelju uveče.

Svakom takmičaru će se za ukupan plasman sabirati poeni sa 2 kruga kvalifikacija na kojima je osvojio najviše poena (krug kvalifikacija na kome je takmičar osvojio najmanje poena neće se uzimati u obzir). Da bi takmičar ostvario prolaz na okružno takmičenje, potrebno je da osvoji bar 100 poena na Kvalifikacijama.

Želimo da napomenemo da je ovo zvaničan krug takmičenja, te da od rezultata na kvalifikacijama zavisi da li će takmičar biti pozvan na okružno takmičenje. Pošto je ovo zvanično takmičenje, mole se takmičari da se pridržavaju pravilnika.Komisija će proveravati kodove takmičara, a takmičari za koje se ustanovi da nisu poštovali pravilnik (prepisivanje, omogućavanje uvida u svoj kod drugim takmičarima, ...) će biti diskvalifikovani.

U skladu sa članom 10.4 pravilnika, državna komisija je odlučila da ove godine pozove direktno na državno takmičenje po 5 najbolje plasiranih takmičara na kvalifikacijama u obe kategorije (gledano po kategoriji kojoj bi takmičari pripadali na okružnom takmičenju).

Izvor: Petlja.Org