Strategija 2020

Matić: Sistemski uvesti informatiku u osnovne škole

Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine Tatjana Matić izjavila je danas da se taj resor zalaže za sistemsko uvođenje informatike i logaritamskog programiranja u osnovne škole.

BEOGRAD - Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine Tatjana Matić izjavila je danas da se taj resor zalaže za sistemsko uvođenje informatike i algoritamskog programiranja u osnovne škole.

Time bi, kazala je Matićeva, bio uveden sistemski pristup uvođenja tih predmeta u škole, a deca bi shvatila da savremene tehnologije nisu samo zabava, već mnogo više od toga.

ЕПА Конференција 2017 - Сатница

Средња школа за економију, право и администрацију организује своју другу годишњу конференцију под  називом „Информационо-комуникационе технологије у образовању“ која ће бити одржана у згради Задужбине Илије М. Коларца, Студентски трг број 5, Београд, 5. априла 2017. године, у времену од 10:00 до 17:30 часова.

Конференција је намењена образовним институцијама и свима онима који на различитим нивоима ангажовања учествују у процесу образовања: онима који креирају образовне програме, који те програме реализују, као и корисницима образовних методологија, садржаја и средстава.

Циљ конференције је унапређивање образовно-васпитног рада подизањем компетенција наставника кроз примере наставних и ваннаставних активности у којима су ефикасно примењене информационо-комуникационе технологије.
На конференцији ће се кроз стручна саопштења запослених у образовним установама изнети позитивна искуства у примени ИКТ у образовању, кроз приказе, анализу и вредновање искуства у реализацији наставе, ваннаставних активности и облика у којима се остварују међупредметне компетенције.

Конференцију је Завод за унапређивање образовања и васпитања акредитовао као стручни скуп, а представљени радови са конференције биће објављени у Зборнику.
У текућем настојању да информатика добије други третман у образовном процесу, а наставници побољшају своје дигиталне компетенције неопходно је повећати видљивост оваквих скупова јавности и медијима, чему би Ваше присуство на конференцији веома допринело.

Верујемо да су мотивисани и оснажени наставници неопходан предуслов за постизање дигиталне зрелости ученика.

Пратећи програм конференције је изложба робота, ардуина и ученичких и наставничких достигнућа из целе Србије у програмирању робота.

Подршку Конференцији за сада су потврдили: Задужбина Илије М. Коларца, Друштво за информатику Србије, Педагошко друштво информатичара Србије, Удружење Е-развој, Асоцијација информатичких друштава Србије - ЈИСА.