Seminari

Објављен Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/14.

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину садржи 1011 програма. Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања одобриле су 982, а Педагошки завод Војводине 29 програма. Од школске 2012/2013. године каталог одобрених програма се објављује само у електронској форми.

У складу са новим Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр 13/2012 и 31/2012) стручно усавршавање за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину оствариваће се похађањем програма обуке из одговарајућих предмета и области ради развијања:

компетенција за уже стручну област (К1): српски језик, библиотекарство, математика, информатика, друштвене науке, природне науке, средње стручно образовање, страни језик, уметност, физичко васпитање, здравствено васпитање, предшколско васпитање и образовање, управљање, руковођење и норматива;

компетенција за подучавање и учење (К2), подршку развоју личности детета и ученика (К3) и комуникацију и сарадњу (К4) из области: васпитни рад, општа питања наставе, образовање деце и ученика са посебним потребама, образовање и васпитање на језицима националних мањина.

Национални просветни савет у априлу 2011. године утврдио је Стандарде компетенција наставника и њиховог професионалног развоја.

Каталог можете погледати овде.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE povodom održavanja Konferencije e-Razvoj 2012

Preuzmite saopštenje za medije u .pdf formatu ovde.

Preuzmite saopštenje za medije u .doc formatu ovde.

Preuzmite program i agendu Konferencije e-Razvoj 2012 u .pdf formatu ovde.

Preuzmite logo 1 Konferencije e-Razvoj 2012 ovde.

Preuzmite logo 2 Konferencije e-Razvoj 2012 ovde.

Preuzmite logo Udruženja e-Razvoj ovde.

Sponzori Konferencije e-Razvoj 2012 ovde.

Pokrovitelji Konferencije e-Razvoj 2012 ovde.

Portal Konferencije e-Razvoj 2012 ovde.

Домаћи факултети касне 

Веома популаран начин доласка до диплома у свету постало је студирање на даљину. И у Србији се све већи број студената на то одлучује. Процењује се да у свету има више од девет милиона таквих студената.Уколико желите да завршите неки од престижних универзитета у свету, не морате тамо и физички да будете. Студирање на даљину омогућује вам да уз много ниже трошкове завршите неки од великог броја иностраних факултета.

Sve manje mladih na ICT studijima iako nedostaje informatičara

U Europskoj će uniji do 2015. čak 90% radnih mjesta zahtijevati vladanje informatičkim vještinama.

Stručnjaka koji vladaju informacijsko-komunikacijsko-tehnološkim vještinama malo je na tržištu radne snage. Već danas u Europskoj uniji nedostaje između 400.000 i 700.000 ICT stručnjaka. I uprkos potražnji i sigurnom zaposlenju, trend je negativan, sve manje mladih upisuje i završava ICT studije, što je doista alarmantno, naglasio je Hrvoje Balen, predsjednik Upravnog vijeća Visoke škole za primijenjeno računarstvo Algebra. Pored toga, radno sposobno stanovništvo ne vlada digitalnim kompetencijama i zapravo je informatički nepismeno.