Propozicije takmičenja

PropozicijeTakmicenja_1


PropozicijeTakmicenja_2


Trajanje takmičenja:

-         Od 23.01.2012. do 29.02.2012. godine

Lekcije:

-         Svaki učenik može da kandiduje najviše 3 lekcije za takmičenje iz različitih nastavnih predmeta

-         Svaki učenik može da kandiduje najviše jednu lekciju iz jednog predmeta

-         Lekcija mora da prati nastavno gradivo

-         Lekcija može biti kreirana u bilo kom programu (MS Power Point, MS Word ili bilo koji drugi program koji učenik zna da koristi); Ukoliko se radi o videu potrebno je postaviti link ka Youtube-u; Ukoliko se radi o web aplikaciji ili nekoj drugoj aplikaciji koja bi trebalo da radi direktno sa sistema za elektronsko učenje zatražiti pomoć nastavnika informatike ili postaviti materijal na svojoj web lokaciji i/ili blogu a kao lekciju postavi link do svoje web lokacije

-         Lekcija mora da bude autorsko delo takmičara; Lekcije koje ne ispunjavaju ovaj kriterijum biće diskvalifikovane

-         Lekcije mogu sadržati već gotove slike, video materijale, animacije koji prate datu lekciju ali ne mogu biti jedini sadržaj (u tom slučaju lekcija se neće tretirati kao autorsko delo)

-         Da ispunjava sve kriterijume (videti u odeljku Kriterijumi)

-         Lekcije moraju biti maksimalne veličine 8MB

Odobravanje lekcija:

-         Lekciju mora da pregleda i odobri predmetni nastavnik u koordinaciji sa timom NašaŠkola.Net koji prati tok takmičenja

-         Svaki učenik popunjava za svaku lekciju koju kandiduje sledeće obavezne podatke: ime, prezime, odeljenje, naziv škole, naziv predmeta, prezime i ime predmetnog nastavnika koji je odobrio lekciju (mentora), naziv teme (naslov lekcije)

Glasanje:

-         Za prijavljene lekcije mogu glasati svi korisnici portal nasaskola.edu.rs

-         Svaki korisnik može samo jednom da glasa za određenu lekciju

-         Svaka lekcija može da se oceni ocenom između 1 i 5

-         Da bi lekcija ušla u konkurenciju za dobijanje nagrade neophodno je da je oceni najmanje 30 korisnika

-         Ukupnu ocenu čini  60% ocena profesorske komisije a 40% prosečna ocena sa sajta

Kriterijumi:

-         Lekcija mora da prati školsko gradivo i sadrži tačne informacije

-         Upotrebna vrednost lekcije u svakodnevnom učenju srednjoškolaca

-         Zastupljenost različitih multimedijalnih sadržaja (slike, video, audio sadržaji)

-         Kreativnost i originalnost predstavljenih materijala

Nagrade:

-         Prvo mesto: vaučer za kupovinu računarske opreme u iznosu od 6000,00 dinara

-         Drugo mesto: vaučer za kupovinu računarske opreme u iznosu od 4000,00 dinara

-         Treće mesto: vaučer za kupovinu računarske opreme u iznosu od 2000,00 dinara

-       Pored glavnih nagrada učenici čije su lekcije rangirane od 4. do 50. mesta biće nagrađene vaučerima za kupovinu računarske opreme u vrednosti od 1000,00 dinara po lekciji

Molimo sve učesnike da prate obaveštenja o aktuelnom takmičenju na portalu nasaskola.edu.rs

 

Za sva pitanja pišite nam na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Dokumenti:

Propozicije takmičenja

Uputstvo za otvaranja besplatnog naloga

 


 

Izvor: Portal NašaŠkola.Net

PDIS Info