Stručni skup „Moderni aspekti primene računarstva“ 2015

PDIS_2015_Seminar_eOcene_150523_051
Moderni aspekti primene računarstva, Niš, 23.05.2015. godine (foto: PDIS INFO)

U subotu 23.5.2015. godine PDIS u saradnji sa Prvom niškom gimnazijom „Stevan Sremac“ i Gimnazijom „Bora Stanković“ organizovao je stručni skup

„Moderni aspekti primene računarstva“

Cilj ovog skupa je afirmacija i promovisanje novih ideja u primeni računarstva. Prisustvo učenika i nastavnika koji se bave računarstvom i informatikom oplemenilo je ovaj skup novim idejama pri rešavanju različitih problema.

{youtube}playlist?list=PLjYxqiv1M2NxdNBk0SyRPrfN2f2YgFge5{/youtube}

Program skupa sa satnicom:

900-1030  

„Elektronski dnevnik – Elektronske ocene“

Nebojša Lazarević, prof. inf; Aleksinačka gimnazija

Milutin Stanković, software engineer; Elektronski fakultet Niš

Elektronski dnevnik je program koji služi za praćenje ocena i izostanaka učenika putem interneta . Koncipiran je tako da je vrlo lak za upotrebu (nije potrebno posebno znanje iz oblasti informacionih tehnologija). Potpuno je pouzdan u obradi i tajnosti podataka namenjen je za osnovne i srednje škole. Ovim projektom će se unaprediti komunikacija između roditelјa, nastavnika i učenika, kao i izgradnja poverenja i novih veza. Program je akreditovan pod kataloškim brojem 480.

Demonstriranje izrade aplikacija u Laravel 4.2. Laravel je poslednjih godina definitivno najpopularniji PHP framework. Sam framework je besplatan za korišćenje, kao i svi dodaci za njega. Laravel je u organizovan kao MVC. Za modele se oslanja na Eloquent ORM, dok za view koristi moćni blade templating. Pokušaćemo da prođemo kroz osnovne komponente Laravel frameworka, prikažemo njegove prednosti i lakoću korišćenja, i kreiramo jednostavnu web aplikaciju.

1045-1215

“TransSong”

Đorđe Pavlović, Gimnazija “Bora Stanković“ Niš

“TransSong” je program koji služi za promenu tonaliteta pesama. Pored klasičnog menjanja tonaliteta, ima opciju za određivanje tonaliteta, kao i skala koje se mogu koristiti za sviranje solo deonica preko određene pesme. Postoji mogućnost prikaza vrata gitare sa tonovima koji čine određenu skalu, kao i opcija podele teksta na dva dela, jedan sa akordima za gitaru koju koristi kapodaster i drugi za gitaru bez kapodastera. Kako kod nas stalno dolazi do zabune oko toga da li je B=H ili B=A#, a s obzirom da su oba tačna u zavisnosti od toga da li gledate po američkom ili evropskom “modu”. U programu se može birati između “EU mode” i “US mode”, tj. da li će Vam se prikazivati Bb ili B, odnosno B ili H.

TransSong

 

GeoBora – Nauči na bolji način!

Aleksandar Gavrić, Gimnazija “Bora Stankovi“

 Niš

Rad govori o tehnikama bitnog poboljšanja nastavnih sredstava, koji pristupaju rešavanju problema uz primenu psiholoskih učenja korišćenjem informacionih tehnologija. Uz tehnike i učenja koja se pominju, rezultati su se, po statistici, pokazali veoma impresivni i ovakvi sistemi nastave pariraju sistemima svetskih vodećih zemalja po razvoju. Svrha i cilj istraživanja je da se naglasi značaj i primena računara u bitnim etapama čovekovog obrazovanja uz nove metode koje se zasnivaju prvenstveno na dobro zamišljenoj strukturi projekta koja uzima u obzir mnoge parametre sa psihološke tačke gledišta.

apstrakt-1

 

Android glasovna kontrola kućne automatike pomoću Rospberry Pi

Jovan Krstić, Elektrotehnička škola “Nikola Tesla” Niš

Unapređenje informaciono komunikacionih tehnologija podrazumeva i njihovu široku primenu u upravljanju uređajima i objektima na daljinu. Sistem automatizacije koji je razvijen u radu bazira se na korišćenju android aplikacije za komunikaciju korisnika sa web serverom koji se nalazi u objektu upravljanja. Server je postavljen na Raspberry Pi računaru koji poseduje sve potrebne performanse i veoma je malih dimenzija. Upravljanje je moguće vršiti pomoću glasovnih komandi sa bilo kog uređaja koji podržava preuzimanje i instalaciju android aplikacije. Upravljanje uključuje kontrolu osvetljenja, uključenje i isključenje kućnih aparata, kontrolu temperature i vlage, prisusvo dima, kao I nadgledanje bezbednosti objekta. Ideja je da uređaj prevashodno bude namenjen invalidnim i slabo pokretnim osobama u bolnicama i drugim specijalizovanim ustanovama.

POSTER

 

Rešavanje igre "Moj broj" pomoću računara

Ivan Stošić, student Prirodno matematičkog fakulteta Niš

Iskustva sa Međunarodnih informatičkih olimpijada

Rešavanje igre "Moj broj" pomoću računara

"Moj broj" je igra u kojoj takmičar treba da pomoću datih brojeva, koristeći osnovne matematičke operacije, sastavi izraz čija je vrednost što bliža zadatom broju. Upoznaćemo se sa nekim idejama za rešavanje ovog problema. Jednu od njih ćemo detaljnije analizirati i testirati u praksi.

ivan-stosic

Ivan Stošić

Student I godine PMF u Nišu. Kao učenik specijalizovanog odeljenja za talentovane fizičare gimnazije “Svetozar Marković” u Nišu, učestvovao je i osvojio medalje na sledećim međunarodnim takmičenjima iz informatike:

2012. bronzana medalja   XX Balkanijada iz informatike, 15-19. 8. 2012, Beograd, Srbija
2012. srebrna medalja     XXIV Olimpijada iz informatike, 23-30. 9. 2012, Sirmone, Italija
2013. srebrna medalja     XXV Olimpijada iz informatike, 6-13.7.2013, Brisbane, Australija
2013. zlatna medalja        XXI Balkanijada iz informatike, 7-14. 9. 2013, Sarajevo, BIH
2014. bronzana medalja   XXVI Olimpjiada iz informatike, 13.-20.7.2014, Tajpej, Tajvan
2014. zlatna medalja        XXII Balkanijada iz informatike, 10-17. 8. 2014, Ankara, Turska

   

Foto:

PDIS_2015_Seminar_eOcene_150523_001PDIS_2015_Seminar_eOcene_150523_003PDIS_2015_Seminar_eOcene_150523_012PDIS_2015_Seminar_eOcene_150523_031PDIS_2015_Seminar_eOcene_150523_051PDIS_2015_Seminar_eOcene_150523_053PDIS_2015_Seminar_eOcene_150523_054PDIS_2015_Seminar_eOcene_150523_056

pdisrbije's Moderni_aspekti_primene_racunara_2015 album on Photobucket

Nemontirani video zapisi:

{youtube}playlist?list=PLjYxqiv1M2NxdNBk0SyRPrfN2f2YgFge5{/youtube}

Prilozi:

PDIS INFO